Contact Us

NIKAWA GROUP

Headquarters: Nishishinjuku Shinjuku Mitsuibiru, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0410, Japan

Tel: +03-5330-7868  –   Fax: +03-5330-7868

 

Contact us: